ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ; Είμαστε η EASYCARE NET COMPANY Ε.Ε. με αρ. ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) 161290701000 και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως από κοινου υπεύθυνοι επεξεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμετα δεδομένα σας. Δείτε περισσότερα.

2. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΣΑΣ Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας (που συλλέξαμε ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως), μεταξύ άλλων σκοπών και για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας ως χρήστη, για να διαχειριστούμε τις αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών από εσάς, για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας καθώς και, σε περίπτωση που επιθυμείτε, για σας να στείλουμε εξατομικευμένες επικοινωνίες . Δείτε περισσότερα.

3. ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ; Νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για διάφορους λόγους. Ο κύριος λόγος είναι ότι πρέπει να τα επεξεργαστούμε για την εκτέλεση της σύμβασης που συνάπτετε μαζί μας κατά την εγγραφή και κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς ή όταν λαμβάνετε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες ή τις λειτουργίες μας, ωστόσο υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μας επιτρέπουν να τα χρησιμοποιούμε, όπως, μεταξύ άλλων, το συμφέρον μας να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας ή η συγκατάθεση που μας δίνετε για να σας στείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο,. Δείτε περισσότερα.

4. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν ή υποστηρίζουν, οι οποίοι μπορεί να είναι εταιρείες του Ομίλου Easycare ή τρίτοι συνεργάτες με τους οποίους έχουμε συνάψει σύμβαση και οι οποίοι βρίσκονται τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε περισσότερα.

5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε επίσης και άλλα δικαιώματα, όπως για παράδειγμα, να εναντιωθείτε στη χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, όπως εξηγούμε λεπτομερώς παρακάτω. Δείτε περισσότερα.

Σας καλούμε να διαβάσετε την πλήρη Πολιτική Απορρήτου και Cookies παρακάτω για να κατανοήσετε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε επ’ αυτών.

page1image786746800page1image786747072page1image786747344page1image786747680page1image786747952page1image786748224

*******

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ…

 Σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και Cookies θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες που ισχύουν σχετικά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων των των χρηστών και των πελατών μας, ανεξάρτητα από το κανάλι ή το μέσο (online ή αυτοπροσώπως) της Easycare στην Ελλάδα το οποίο χρησιμοποιείτε για να συνεργαστείτε μαζί μας.

 Είμαστε διαφανείς σχετικά με το τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να κατανοήσετε τις συνέπειες του τρόπου που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σαςκαι τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σας:

o Έχουμε μονίμως διαθέσιμες για εσάς όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την Πολιτικής Απορρήτου και Cookies ώστε να μπορείτε να ελέγχετε όταν το κρίνετε απαραίτητο και, επίσης,

o Θα βρείτε και επιπλέον πληροφορίες για κάθε επεξεργασία των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια που συνεργάζεστε μαζί μας.

 Αυτές είναι ορισμένες ονομασίες που χρησιμοποιούμε σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και Cookies:

o Όταν μιλάμε για την Πλατφόρμα μας, αναφερόμαστε γενικά σε οποιοδήποτε από τα κανάλια ή μέσα, ψηφιακά ή αυτοπρόσωπα, που μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει για να αλληλεπιδράσετε μαζί μας. Τα κυριότερα είναι:

 •   Η Ιστοσελίδα μας, www.panes.gr
 •   Αυτοπροσώπως, σε οποιοδήποτε από τα φυσικά σημεία της Easycare στην Ελλάδα.

1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι:

page2image784811216

 Η EASYCARE NET COMPANY Ε.Ε. , εταιρεία που δραστηριοποιείται επί του παρόντος στην Ελλάδα σχετικά με την πώληση προϊόντων ατομικής υγιεινής

o Ταχυδρομική διεύθυνση:Λ.Δημοκρατίας 15Α, Μελίσσια, Ελλάδα.
o Ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: admin@panes.gr

Με άλλα λόγια, τόσο η EASYCARE NET COMPANY Ε.Ε.. Από Κοινού Υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ρυθμίσει και είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

2. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο επεξεργαζόμαστε κατά καιρούς τα δεδομένα σας, όπως εξηγήσαμε ανωτέρω, , χρειάζεται να επεξεργαστούμε ένα ή περισσότερα από τα δεδομένα σας,τα οποία γενικά θα είναι, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

 •   τα στοιχεία ταυτότητας σας (για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμό σας, τη γλώσσα και τη χώρα από την οποία αλληλεπιδράτε μαζί μας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.);
 •   οικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες συναλλαγών (για παράδειγμα, στοιχεία πληρωμής ή της κάρτας σας, πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας, παραγγελίες, επιστροφές κ.λπ.);
 •   δεδομένα σύνδεσης, γεωγραφικής θέσης και περιήγησης στο Διαδίκτυο (εάν για παράδειγμα επικοινωνείτε μαζί μας από το κινητό σας,);
 •   Εμπορικές πληροφορίες (για παράδειγμα, αν έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο),
 •   πληροφορίες για τα γούστα και τις προτιμήσεις σας.Να θυμάστε ότι όταν σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για να έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία ή υπηρεσία της πλατφόρμας, θα επισημάνουμε ορισμένα πεδία ως υποχρεωτικά, δεδομένου ότι πρόκειται για δεδομένα που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να παρέχουμε την υπηρεσία ή να σας δώσουμε πρόσβαση στη συγκεκριμένη λειτουργία. Παρακαλούμε λάβετε υπόψην σας ότι εάν αποφασίσετε να μην μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορείτε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ως χρήστης ή να μην μπορείτε να απολαύσετε αυτές τις υπηρεσίες ή λειτουργίες.Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με την Πλατφόρμα μας, π.χ. ανάλογα με τις υπηρεσίες, προϊόντα ή λειτουργίες που θέλετε να λάβετε, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

ΣΚΟΠΟΣ

+ πληροφορίες

1. Για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας ως χρήστη της Πλατφόρμας

Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε ως χρήστης στην Πλατφόρμα μας, πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να σας αναγνωρίσουμε ως χρήστη της Πλατφόρμας και για να σας δώσουμε πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες, προϊόντα , προϊόντα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα προς εσάς λόγω της ιδιότητάς σας ως εγγεγραμμένου χρήστη. Μπορείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό εγγεγραμένου χρήστη επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών.

2. Για την ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που έχετε συνάψει μαζί μας στην Πλατφόρμα

Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων σας, κυρίως για:

 Να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις ενημερώσεις ή τις ενημερωτικές ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τις λειτουργίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει συναφθεί σύμβαση,συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ερευνών

ποιότητας και προκειμένου να μπορο να καθορίσουμε το βαθμό ικανοποίησης του πελάτη σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία.

 •   Να διαχειριστούμε τη πληρωμή των προϊόντων που αγοράζετε, ανεξάρτητα από τη διαδικασία πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε. Για παράδειγμα:
 •   Εάν όταν αγοράζετε κάποιο από τα προϊόντα μας μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής, επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης των δεδομένων της κάρτας σας για μελλοντικές αγορές, πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που υποδεικνύονται για την ενεργοποίηση και την ανάπτυξη της εν λόγω λειτουργίας. Η συγκατάθεση για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας επιτρέπει στα αυτοματοποιημένα δεδομένα πληρωμής να εμφανίζονται σε επόμενες αγορές, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα εισάγετε εκ νέου σε κάθε νέα διαδικασία και τα δεδομένα αυτά θα θεωρούνται έγκυρα και ενεργά για τις επόμενες αγορές. Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε τις κάρτες σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω της ενότητας που αντιστοιχεί στις πληροφορίες πληρωμής, είτε από το λογαριασμό εγγεγραμένου χρήστη που έχετε καταχωρίσει στην ιστοσελίδα μας.
 •   Να ενεργοποιήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς προκειμένου να αποφύγουμε πιθανή απάτη εναντίον σας και εναντίον μας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς. Εάν θεωρήσουμε ότι η συναλλαγή μπορεί να είναι δόλια, αυτή η επεξεργασία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μπλοκάρουμε τη συναλλαγή.
 •   Να διαχειριστούμε πιθανές επιστροφές αφότου έχετε πραγματοποιήσει μια αγορά και να διαχειριστούμε αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότηταπροϊόντων, κρατήσεις προϊόντων μέσω της πλατφόρμας.
 •   Για σκοπούς τιμολόγησης και για να θέσουμε στη διάθεσή σας εισιτήρια και τιμολόγια των αγορών που έχετε κάνει μέσω της Πλατφόρμας.
 •   Για ναδιασφαλίσουμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

άλλες διαθέσιμες λειτουργίες ή υπηρεσίες, όπως η αγορά, η διαχείριση και η χρήση της Κάρτας Δώρου ή της ΕπιταγήςΔώρου, και για να σας δώσουμε πρόσβαση και χρήση του Wifi που παρέχουμε στους πελάτες μας στα Φυσικά Καταστήματα.

3. Για να ανταποκριθούμεστα αιτήματα και τις αιτήσεις που υποβάλλετε μέσω των διαύλων της Εξυπηρέτησης Πελατών

Επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναιαπολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση ή την επίλυση του αιτήματος ή της αίτησής σας.

4. Για σκοπούς μάρκετινγκ

Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων σας, κυρίως:

 Αν και όταν εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας δελτίο, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας,συμπεριλαμβανομένης της αποστολής εξατομικευμένων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας μέσω διαφόρων μέσων(όπως email ή SMS). Ενδέχεται επίσης να σας παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες μέσω ειδοποιήσεων push εφόσον τις έχετε ενεργοποιήσει στην κινητή συσκευή σας.

Αντίστοιχα, λάβετε υπόψη ότι αυτή η επεξεργασία δεδομένων περιλαμβάνει την ανάλυση του προφίλ σας ως χρήστη ή πελάτη για να καθορίσουμε ποιες είναι οι προτιμήσεις σας και, συνεπώς, ποια προϊόντα και υπηρεσίες ταιριάζουν περισσότερο στο στυλ σας κατά την αποστολή των πληροφοριώνπρος εσάς. Για παράδειγμα, με βάση τις αγορές και το ιστορικό περιήγησής σας (δηλ. Ανάλογα με τα προϊόντα στα οποία κάνατε κλικ), θα σας κάνουμε προτάσεις για προϊόντα που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν και, αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, θα σας παρέχουμε την λειτουργία “ανάκτησης καλαθιού”.

Να θυμάστε ότι μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος μέσω της ενότητας “Ενημερωτικό Δελτίο” της Πλατφόρμας, καθώς και μέσω των οδηγιών που παρέχονται σε κάθε ενημέρωση. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή στην κινητή συσκευή σας.

 Να
παράδειγμα, για την οργάνωση διαγωνισμών ή για την αποστολή λίστας των προϊόντων που έχετε αποθηκεύσει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδεικνύετε). Συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, μας εξουσιοδοτείτε

διεξάγουμε προωθητικές ενέργειες (για

να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας ανάλογα με την προωθητική ενέργεια και μπορούμε να τα κοινοποιήσουμε μέσω διαφόρων μέσων όπως τα κοινωνικά δίκτυα ή την ίδια την Πλατφόρμα. Σε κάθε προωθητική ενέργεια στην οποία συμμετέχετε, θα σας παρέχονται οι όροι και οι προϋποθέσεις όπου θα σας παρέχουμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

 Να κυκλοφορήσουμε φωτογραφίες ή εικόνες που έχετε μοιραστεί δημοσίως στην Πλατφόρμα ή μέσω των καναλιών μας στα κοινωνικά δίκτυα, με την προϋπόθεση ότιμας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό.

5. Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας

Εάν εισέλθετε στην Πλατφόρμα μας, σας ενημερώνουμε ότι θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα περιήγησής σας για σκοπούς ανάλυσης και στατιστικούς σκοπούς, δηλαδή για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την Πλατφόρμα μας και έτσι να μπορέσουμε να εισάγουμε βελτιώσεις σε αυτήν.

Επιπρόσθετα, μερικές φορές διεξάγουμε έρευνες ποιότητας και ενέργειες με στόχο να γνωρίζουμε το βαθμό ικανοποίησης των πελατών και των χρηστών μας και να εντοπίζουμε εκείνους τους τομείς στους οποίους μπορούμε να βελτιωθούμε.

3. ΠΩΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Οι νόμιμες βάσεις που μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εξαρτάται επίσης από τον σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, όπως εξηγείται στον κατωτέρω πίνακα:

Σκοπός

Νομιμοποίηση

1. Διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη της Πλατφόρμας

Επεξεργαζόμαστετα δεδομένα σας γιατί είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των όρων που διέπουν τη χρήση της Πλατφόρμας. Με άλλα λόγια, προκειμένου να μπορείτε να εγγραφείτε ως χρήστης στην Πλατφόρμα, πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε την εγγραφή σας.

2. Ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας γιατί είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιώνμε εσάς.

Ορισμένες επεξεργασίες δεδομένων που σχετίζονται με τη διαδικασία αγοράς ενεργοποιούνται μόνο επειδή το ζητάτε ή το

page7image800677376

εγκρίνετε, όπως είναι η αποθήκευση δεδομένων πληρωμής (κάρτας) για μελλοντικές αγορές ή η επεξεργασία των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη σάρωση των αποδείξεων αγοράς μέσω της ενότητας Wallet της Εφαρμογής ή για να σας παρέχουμε τις λειτουργίες Ερχεται Σύντομα/ Σύντομα Πάλι Κοντά σας (Coming soon/Back soon). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη δική σας συγκατάθεση.

Πιστεύουμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να προβούμε στους απαραίτητους ελέγχους για να ανιχνεύσουμε και να αποτρέψουμε ενδεχόμενη απάτη όταν κάνετε μια αγορά. Αντιλαμβανόμαστε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων έχει θετικό πρόσημο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη όταν πραγματοποιείται η πληρωμή μιας αγοράς και ειδικά για εσάς, καθώς αυτό μας επιτρέπει να λάβουμε μέτρα για να σας προστατεύσουμε από απόπειρες απάτης που γίνονται από τρίτους.

3. Εξυπηρέτηση Πελατών

Θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να ανταποκριθούμε στα αιτήματα ή τα ερωτήματα που εγείρονται από εσάς μέσω των διαφόρων υφιστάμενων διαύλων επικοινωνίας.Κατανοούμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς, στο μέτρο που μας επιτρέπει να σας βοηθήσουμε επαρκώς και να απαντήσουμε στα ερωτήματα που εγείρετε.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, ειδικά για τη διαχείριση συμβάντων που σχετίζονται με την παραγγελία σας ή με το προϊόν / υπηρεσία που αποκτήθηκε μέσω της Πλατφόρμας, η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς.

Όταν το ερώτημά σας σχετίζεται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας για τα οποία σας ενημερώνουμε παρακάτω ή με αξιώσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας,νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας είναι για τη συμμόρφωσή μας με νόμιμες υποχρεώσεις μας .

4. Μάρκετινγκ

Νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ λογω της συγκατάθεσης που μας δίνετε π.χ. όταν αποδέχεσθε να λαμβάνετε εξατομικευμένες πληροφορίες μέσω διάφορων μέσων, όταν

μας εξουσιοδοτείτε να αποστέλλουμε ειδοποιήσεις push στην κινητή συσκευή σας, ή όταν αποδεχθείτε τους νομικούς όρους και προϋποθέσεις προκειμένου να συμμετάσχετε σε μια προωθητική ενέργεια ή για να δημοσιεύσουμε τις φωτογραφίες σας στην Πλατφόρμα ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μας.

Προκειμένου να σας προβάλλουμε εξατομικευμένες πληροφορίες, θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να καταρτίσουμε ένα προφίλ με τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς (όπως η περιήγηση που κάνετε, τις προτιμήσεις ή το ιστορικό αγορών σας) και τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε, όπως το εύρος ηλικίας ή τη γλώσσα, καθώς καταλαβαίνουμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς επειδή σας επιτρέπει να βελτιώσετε την εμπειρία σας ως χρήστης και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

page8image797785408 page8image797784576

5. Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας

Θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να αναλύσουμε τη χρηστικότητα της Πλατφόρμας και το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών, καθώς καταλαβαίνουμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς επειδή ο σκοπός της είναι να βελτιωθεί η εμπειρία των χρηστών και να προσφέρει υπηρεσία υψηλότερης ποιότητας.

4. ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας θα εξαρτηθεί από τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, όπως εξηγείται παρακάτω:

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης

1. Για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη της Πλατφόρμας

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που παραμένετε εγγεγραμμένος χρήστης (δηλαδή μέχρι να αποφασίσετε να διαγραφείτε).

2. Ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαχείριση της αγοράς των προϊόντων ή των υπηρεσιών που έχετε αποκτήσει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιστροφών, παραπόνων ή αξιώσεων που σχετίζονται με την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Μερικές φορές, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα μόνο μέχρι τη στιγμή που αποφασίζετε, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των δεδομένων πληρωμής (κάρτας) που έχετε ζητήσει να αποθηκεύσουμε για μελλοντικές αγορές.

page9image798485312

3. Εξυπηρέτηση Πελατών

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε το αίτημά ή την αίτησή σας.

4. Μάρκετινγκ

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας μέχρι να διαγραφείτε ή να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο Ενημερωτικό δελτίο.

Εάν συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για μια περίοδο 6 μηνών από τη λήξη τηςενέργειας.

page9image799544672 page9image799545056

5. Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία θα προβούμε σε μια ενέργεια ή σε μια συγκεκριμένη έρευνα ποιότητας ή μέχρι να ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα περιήγησής σας.

Ανεξάρτητα από το πώς επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας κατά το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του αντίστοιχου σκοπού, θα τα διατηρούμε στη συνέχεια δεόντως αποθηκευμένα και προστατευμένα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσαν να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μόλις παρέλθει ο χρόνος παραγραφής για κάθε αξίωση θα προχωρήσουμε στην διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

5. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ;

Για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου και Cookies, είναι απαραίτητο να δώσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε νομικά πρόσωπα της εταιρείας EASYCARE NET COMPANY Ε.Ε. – ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
και σε τρίτους που μας παρέχουν υποστήριξη στις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε, και συγκεκριμένα:

 •   Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς ,
 •   Οργανισμούς εντοπισμού και πρόληψης της απάτης,
 •   Παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας,
 •   Συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών εφοδιασμού, μεταφοράς και παράδοσης,
 •   Παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών.
 •   Συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση.

Για την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας, ορισμένοι από τους προαναφερόμενους παρόχους βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου οι οποίες δεν παρέχουν επίπεδο προστασίας δεδομένων αντίστοιχο με αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σας ενημερώνουμε ότι θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας με επαρκείς εγγυήσεις και διατηρώντας πάντα την ασφάλεια των δεδομένων σας:

 •   Ορισμένοι πάροχοι είναι πιστοποιημένοι στο Privacy Shield, την οποία πιστοποίηση μπορείτε να ελέγξετε στον παρακάτω σύνδεσμο:https://www.privacyshield.gov/welcome
 •   Με άλλους προμηθευτές έχουμε υπογράψει Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή και των οποίων το περιεχόμενο μπορείτε να ελέγξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside- eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

6. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Δεσμευόμαστε να τηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να διασφαλίζουμε ότι μπορείτε να ασκείτε τα δικαιωματά σας. Λαμβάνοντας εσάς υπόψιν, εμείςοι Από Κοινού Υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων έχουμε συμφωνήσει ότι μπορείτε να ασκήσετε τα διθκαιώματά σας χωρίς κόστος, γράφοντας μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μία μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(admin@panes.gr), αναφέροντας απλώς σε εμάς τον λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε. Σε περίπτωση που θεωρούμε απαραίτητο να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, ενδέχεται να ζητήσουμε αντίγραφο ενός εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας.

Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νομική βάση επί τη βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 •   Να μας ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που έχουμε σχετικά με εσάς. Σας υπενθυμίζουμε ότι αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης της Πλατφόρμας, μπορείτε επίσης να ελέγξετε αυτές τις πληροφορίες στην ενότητα που αντιστοιχεί στα προσωπικά σας δεδομένα.
 •   Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα που έχουμε. Να θυμάστε ότι εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης της Πλατφόρμας, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα που αντιστοιχεί στα προσωπικά σας δεδομένα για να τροποποιήσετε ή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εν πάση περιπτώσει, να λάβετε υπόψη σας ότι με την ενεργή παροχή των προσωπικών δεδομένων σας σε εμάς με οποιονδήποτε τρόπο, εγγυάστε ότι αυτά είναι αληθή και ακριβή και συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίησή τους. Την αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες που προκλήθηκαν στην Πλατφόρμα ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την Πλατφόρμα ή σε οποιονδήποτε τρίτο, λόγω συμπλήρωσης εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα έντυπα εγγραφής, φέρει ο χρήστης.Παρακαλούμε να θυμάστε ότι κατά γενικό κανόνα θα πρέπει να παρέχετε μόνο τα δικά σας προσωπικά δεδομένα, και όχι δεδομένα τρίτων, εκτός από το βαθμό που αυτό επιτρέπεται σύμφωνα μετην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies.

page10image797255920page10image797256192page10image797256464page10image797256736

 •   Να ζητήσετε από μας να διαγράψουμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο πρέπει να να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε όπως σας έχουμε ήδη εξηγησει ανωτέρω ήόταν δεν νομιμοποιούμαστε πλέον να τα επεξεργαζόμαστε.
 •   Να μας ζητήσετε να ακυρώσουμε ή περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε προσωρινά την επεξεργασία των δεδομένων ή να τα διατηρήσουμε πέρα από τον απαιτούμενο χρόνο όταν τα χρειάζεστε.Αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας για οποιοδήποτε σκοπό, έχετε επίσης το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.Μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας εξηγούνται στην ενότητα 2 στην οποία εξηγούμε για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.Όταν νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σαςβάσει της συγκατάθεσής σας ή για την εκτέλεση της σύμβασης, όπως εξηγείται στην ενότητα 3, θα έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε σε δομημένη μορφή, που χρησιμοποιείται ευρέως και είναι αναγνώσιμη από μια μηχανή, προκειμένου να τα μεταδώσετε απευθείας σε άλλο νομικό πρόσωπο χωρίς προσκόμματα από πλευράς μας.Επιπρόσθετα, όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας, θα έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.Τέλος, σας ενημερώνουμε για το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή, ιδίως ενώπιον:
 • –  της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων(http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15510&_dad=portal&_schema=PORTAL)7. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΊΝΕΙ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΔΙΝΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ;Προσφέρουμε λειτουργίες ή υπηρεσίες που απαιτούν να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα τρίτου μέρους που μας παρέχετε, όπως στην περίπτωση της ενεργοποίησης και αποστολής της Επιταγής Δώρου ή της διαχείρισης του αιτήματος για Επιταγή Δώρου. Αν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων, εγγυάστε ότι τους έχετε ενημερώσει για τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά τους δεδομένα.8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIESΕνδέχεται να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies όταν το κρίνουμε απαραίτητο. Σε περίπτωση που το πράξουμε, θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορους τρόπους μέσω της Πλατφόρμας (για παράδειγμα, μέσω ενόςbanner, ενός αναδυόμενου παραθύρου ή μιας ειδοποίησης push) ή ενδέχεται να σας αποστείλλουμε ακόμη και ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας όταν η εν λόγω αλλαγή είναι σημαντική για το απόρρητό σας, έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές, να τις αξιολογήσετε και, κατά περίπτωση, να εναντιωθείτε ή να διαγραφείτε από μια υπηρεσία ή λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies σε περίπτωση που πραγματοποιήσουμε μικρές αλλαγές ή να εισαγάγουμε κάποια διαδραστική βελτίωση, εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα ότι

θα τη βρίσκετε πάντοτε ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην Ιστοσελίδα και στην Εφαρμογή μας.

7. ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ (PRIVACY) ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες συσκευές για να διευκολύνουμε την περιήγησή σας στην Πλατφόρμα, για να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδράτε μαζί μας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μπορούμε να σας δείξουμε διαφημίσεις με βάση τις συνήθειες περιήγησής σας.Παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies για να κατανοήσετε λεπτομερέστερα τα cookies και παρόμοιες συσκευές που χρησιμοποιούμε, το σκοπό τους και άλλες πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

Πληροφορίες σχετικά με τα Cookies

Τι είναι τα cookies;
Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που ο ιστότοπος εγκαθιστά στον υπολογιστή σας, το τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή, με πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies είναι απαραίτητα γιατί διευκολύνουν και κάνουν φιλικότερη την περιήγηση,χωρίς να βλάπτουν τον υπολογιστή σας.
Παρόλο που σε αυτήν την πολιτική ο γενικός όρος cookies χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο ως βασική μέθοδος αποθήκευσης πληροφοριών, ο χώρος “τοπικής αποθήκευσης” του προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιείται για τους ίδιους σκοπούς όπως και τα cookies.Με αυτή την έννοια, όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα ισχύουν και για αυτή την “Τοπική Αποθήκευση”.

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;
Τα cookies αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας. Ο βασικός στόχος που έχουν τα cookies μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα,κτλ.) κατά την περιήγηση και στις μελλοντικές επισκέψεις.
Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα cookies επιτρέπουν εκτός των άλλων τη βελτίωση της ιστοσελίδας, μέσω αξιολόγησης των αριθμών και μοτίβων χρήσης, την προσαρμογή του ιστότοπου στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων,κ.λπ.
Σε μερικές περιπτώσεις, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ταcookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα για να λάβουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας δείξουμε από την ιστοσελίδα μας ή τις ιστοσελίδες τρίτων ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο,διαφημίσεις που βασίζονται στην ανάλυση των συνηθειών περιήγησης που έχετε.

Για ποιους σκοπούς ΔΕΝ χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο;
Δεν αποθηκεύουμε στα cookies που χρησιμοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες, προσωπικής αναγνώρισης όπως είναι η διεύθυνσή σας, ο κωδικός πρόσβασής σας, τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, κ.λπ.

Ποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies;
Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστότοπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, με εξαίρεση αυτών που παρακάτω θα προσδιοριστούν ως “cookieτρίτων”, τα οποία χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται εξωτερικές εταιρείες για να μας παρέχουν υπηρεσίες που ζητούμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την εμπειρία του χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπό μας. Οι κυριότερες υπηρεσίες για όσους χρησιμοποιούν αυτά τα”cookies τρίτων” είναι η λήψη στατιστικών πρόσβασης και η εγγύηση των πραγματοποιημένων συναλλαγών πληρωμής.

Πώς μπορώ να αποφύγω την χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;
Αν προτιμάτε να αποφύγετε τη χρήση των cookies σε αυτήν τη σελίδα λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας τη χρήση των cookies και μετά να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τα οποία συσχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα αποφυγής χρήσης των cookies οποιαδήποτε στιγμή.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω και να διαγράψω την χρήση των cookies;
Για να περιορίσετε, αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας σύμφωνα με τους κανόνες που υποδεικνύουμε παρακάτω. Παρόλο που η παραμετροποίηση κάθε προγράμματος περιήγησης είναι διαφορετική, η ρύθμιση των cookies γίνεται συνήθως από το μενού των “ “Προτιμήσεων” ή των “Εργαλείων”. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ρύθμιση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευθείτε το μενού “Βοήθεια” του προγράμματός σας.

Ποια συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιεί αυτός ο ιστότοπος και για ποιούς σκοπούς;
Στη συνέχεια εμφανίζεται ένας πίνακας με τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο, μαζί με πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, τη διάρκεια και τη διαχείριση (από εμάς ή από τρίτους) καθενός από αυτά.

page13image801489264page13image801489600page13image801489872page13image801490208page13image801490544page13image801490816page13image801491088

Cookies τεχνικά και εξατομίκευσης: αναγνώρισης, ελέγχου ταυτότητας, περιήγησης, προσαρμογής διασύνδεσης, αγαπημένων…

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη κατά την περίοδο λειτουργίας, ώστε να μη χρειάζεται ο χρήστης να επαναλαμβάνει τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας στον ιστότοπο, να επιταχύνονται κάποιες διαδικασίες της ιστοσελίδας, για την απομνημόνευση των πραγματοποιημένων επιλογών κατά την περίοδο λειτουργίας ή σε μεταγενέστερες προσβάσεις, την απομνημόνευση των σελίδων που έχει ήδη επισκεφτεί ο χρήστης, κ.λπ.

COOKIES

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αναγνώριση χρήστη

Χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη. Περιέχει επίσης τεχνικά δεδομένα της περιόδου λειτουργίας του χρήστη, όπως για παράδειγμα, το χρόνο αναμονής σύνδεσης, το αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας κ.λπ.

Περίοδος λειτουργίας

Δικά μας

Αναγνώριση της περιόδου λειτουργίας

Αναγνωρίζει τη σύνδεση http του χρήστη. Είναι κοινά για όλες τις εφαρμογές web και στοχεύουν στην αναγνώριση όλων των αιτήσεων του χρήστη σε μια περίοδο συνεδρίας.

Περίοδος λειτουργίας

Δικά μας

Κατάσταση της περιήγησης

Επιτρέπει να αναγνωρίζεται σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο χρήστης (έναρξη της περιόδου συνεδρίας,πρώτη σελίδα, πρώτη πρόσβαση, κατάσταση μιας κύλισης, κατάσταση μιας ψηφοφορίας, κ.λπ.).

Περίοδος λειτουργίας

Δικά μας

Επιλογές του χρήστη

Αποθηκεύουν τις τιμές πεδίου της περιόδου συνεδρίας που επιλέχτηκαν από το χρήστη, όπως το κατάστημα, την γλώσσα, το νόμισμα, τα προϊόντα, το μέγεθος, κ.λπ.

Περίοδος λειτουργίας

Δικά μας

Αγαπημένα και πρόσφατες επιλογές

Επιτρέπει την απομνημόνευση των αγαπημένων επιλογών του χρήστη (των καταστημάτων, για παράδειγμα) ή τις πρόσφατες επιλογές (καταστημάτων, προϊόντων, συγκατάθεσης για την εγκατάστασηcookies, κ.λπ.) σε μεταγενέστερες προσβάσεις στην ιστοσελίδα.

Μόνιμα

Δικά μας

Καλάθι αγορών

Αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με το mini καλάθι αγορών, καθώς και των δεδομένων αναγνώρισης του χρήστη, οι οποίες συσχετίζονται με το εν λόγω καλάθι.

Περίοδος λειτουργίας

Δικά μας

Πρωτόκολλα

Επιτρέπει τη διαχείριση των αλλαγών μεταξύ ασφαλούς (πρωτόκολλο https) και μη ασφαλούς (πρωτόκολλοhttp) τομέα

Περίοδος λειτουργίας

Δικά μας

14

Cookies ανάλυσης της περιήγησης

Αυτά τα cookies συγκεντρώνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις προσβάσεις των χρηστών στον ιστότοπο (όχι στο περιεχόμενό του), ώστε να μας παρέχουν στη συνέχεια πληροφορίες για τις εν λόγω προσβάσεις για στατιστικούς σκοπούς.

COOKIES

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Προέλευση (WC_GASource)

Χρησιμοποιείται για γίνει γνωστή η προέλευση του χρήστη όταν αυτός φτάνει σε μια σελίδα αυτού του ιστότοπου, για παράδειγμα αν φτάσει στη σελίδα με τις λεπτομέρειες του προϊόντος από τις πολλαπλές εικόνες των προϊόντων, από την μηχανή εύρεσης ή από μια εξωτερική σελίδα.

Μόνιμα

Δικά μας

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

page15image801804048

Επιτρέπουν την παρακολούθηση του ιστότοπου μέσω του εργαλείου Google Analytics, το οποίο είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις προσβάσεις των χρηστών στους ιστότοπους. Μερικά από τα δεδομένα που αποθηκεύονται για μετέπειτα αναλύσεις είναι: αριθμός επισκέψεων του χρήστη στην ιστοσελίδα, ημερομηνίες της πρώτης και της τελευταίας επίσκεψης του χρήστη, διάρκεια των επισκέψεων, από ποια σελίδα μετέβη ο χρήστης στην ιστοσελίδα, web, ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποίησε για να φτάσει στην ιστοσελίδα ή σε ποιον σύνδεσμο έκανε κλικ, από ποιο μέρος του κόσμου είχε πρόσβαση, κ.λπ.

Οι ρυθμίσεις αυτών των cookies προκαθορίζονται από την υπηρεσία που παρέχει η Google, γι’ αυτό σας προτείνουμε να συμβουλευθείτε τη σελίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google Analytics,https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage, για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιεί και πώς απενεργοποιούνται

(λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, ούτε για την αξιοπιστία των ιστότοπων τρίτων).

page15image801851648

Μόνιμα

Τρίτων

Optimizely (optimizelySegments; optimizelyEndUserId optimizelyPendingLogEvents;optimizelyBuckets…)

Τα cookies που αναγνωρίζονται με τον τομέα optimizely.com ή www.optimizely.com, μας επιτρέπουν να βελτειώνουμε την εμφάνιση, τις ενυπώσεις, τα μηνύματα και γενικά έχουν σκοπό να εξασφαλίζουν ότι ο χρήστης αποκτά μία ολοκληρωμένη εμπειρία περιήγησης στον Ιστότοπό μας, σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποιούν οι χρήστες μας. Μερικά από τα αποθηκευμένα στοιχεία προς περαιτέρω ανάλυση είναι: ο αριθμός ενημερώσεων της σελίδας που είδε ο χρήστης, πληροφορίες ανά τμήματα επισκεπτών, όπως το πρόγραμμα περιήγησης, η καμπάνια, το είδος κινητών μέσων και όλα τα εξατομικευμένα και καθορισμένα τμήματα, κ.λπ. Οι ρυθμίσεις αυτών των cookies είναι προκαθορισμένες από την υπηρεσία που μας προσφέρει ο παροχέας μας Optimizely, Inc., συνεπώς σας προτείνουμε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του: https://help.optimizely.com/hc/en-us/articles/200040335, ώστε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί και πώς απενεργοποιούνται στο: https://www.optimizely.com/opt_out. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη ότι δεν φέρουμε ευθύνες για το περιεχόμενο ούτε την αξιοπιστία των ιστότοπων τρίτων).

Μόνιμα

Τρίτων

15

Cookies ανάλυσης των αγορών

Αυτά τα cookies επιτρέπουν τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή από την οποία γίνεται η αγορά μέσω αυτού του ιστότοπου, με σκοπό να επαληθεύσουμε ότι οι εν λόγω συναλλαγές προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις για τους πελάτες. Αυτά τα cookies δεν περιλαμβάνουν σε καμία στιγμή ευαίσθητες πληροφορίες, όπως δεδομένα καρτών πληρωμής.

COOKIES

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Συσκευή αγοράς (thx_guid)

Μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε, με μοναδικό τρόπο, τη συσκευή (Η/Υ, τηλέφωνο, κ.λπ.) από την οποία γίνονται οι αγορές σε αυτήν την ιστοσελίδα, για τη μετέπειτα ανάλυσή τους, με σκοπό να μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας επαρκείς εγγυήσεις για τις συναλλαγές αγορών. Οι πληροφορίες που περιέχει αυτό το cookie συγκεντρώνονται από μια εξωτερική εταιρεία, την (Cybersource) η οποία πραγματοποιεί τις εν λόγω αναλύσεις.

Μόνιμα

Τρίτων

Αυτό το πλαίσιο επισκόπησης δεδομένων θα ενημερώνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα καθώς αλλάζουν οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, μερικές φορές κατά την ενημέρωση, ενδέχεται το πλαίσιο πληροφόρησης να σταματήσει να περιλαμβάνει κάποιο cookie, κάποια ετικέτα ή άλλα παρόμοια συστήματα, παρ’ όλο που θα πρόκειται πάντα για συστήματα
με τους ίδιους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν πλαίσιο.